Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN
Việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng là nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ trong và sau quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ cũng như chế độ chăm sóc hậu phẫu của chúng tôi. Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân cam kết không trao đổi thông tin của khách hàng cho bên thứ 3, mọi thông tin của khách hàng hoàn toàn được bảo mật.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ được phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân sử dụng lưu hành nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Đăng ký dịch vụ cho khách hàng
– Đặt lịch sử dụng dịch vụ cho khách hàng
– Hỗ trợ khách hàng trước – trong – sau khi sử dụng dịch vụ
– Gửi thông tin khuyến mãi, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Tất cả dữ liệu của khách hàng phòng khám sẽ được chuyên khoa thẩm mỹ Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa bỏ. Khách hàng yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 028 22447788

4. NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN

– Quản lý cấp cao / nhân viên phòng khám được giao trách nhiệm tiếp nhận thông tin và xử lý.
– Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng phòng khám có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của phòng khám có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế phòng khám tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.
– Phòng khám sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc phòng khám có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của phòng khám.
– Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân
Địa chỉ: 4 Hưng Long, Phường 6, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
HOTLINE: 028 22447788 – 028 38531888 – 0937832328
Email: cskh@taohinhthammy.vn
Website: www.taohinhthammy.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.
Thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua form mẫu điền yêu cầu trên website, email, facebook, zalo …. và gửi về hộp mail của chúng tôi: cskh@taohinhthammy.vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt lịch dịch vụ gọi về 028 22447788 – 028 38531888 – 0937832328
Khách hàng có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu phòng khám cập nhập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  • Bước 1: Người dùng cần điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được gửi về phòng khám vui lòng gửi thông tin cá nhân và yêu cầu chi tiết về Email cskh@taohinhthammy.vn hoặc gọi trực tiếp hotline 028 22447788 – 028 38531888 – 0937832328.
  • Bước 2: Sau khi tiếp nhận thông tin phòng khám sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu và thực hiện điều chỉnh. Thời gian điều chỉnh không quá 3 ngày làm việc.
  • Bước 3: Sau khi đã xử lý và điều chỉnh phòng khám sẽ gửi thông báo bằng email hoặc văn bản đến khách hàng để thông báo kết quả.

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
Tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bí mật. Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Phòng khám kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ TS. BS. Nguyễn Thành Nhân, vui lòng liên hệ qua số hotline 028 22447788 – 028 38531888 – 0937832328hoặc email: cskh@taohinhthammy.vn