Chính sách bảo hành

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

 1. Khách hàng (sau đây viết tắt là KH) được bảo hành 2 năm kể từ ngày phẫu thuật lần đầu tại Phòng khám (sau đây viết tắt là PK).
 2. Trong thời gian bảo hành:
 • KH được tiến hành phẫu thuật cấp cứu hoặc cải thiện kết quả khi có biến chứng sau mổ theo chỉ định của bác sĩ và không tốn chi phí phẫu thuật. Nếu KH không muốn phẫu thuật hoặc tự ý đi điều trị nơi khác thì không được hoàn trả chi phí phẫu thuật.
 • PK sẽ chỉ hoàn lại 100% chi phí phẫu thuật nếu sau 2 lần phẫu thuật chỉnh sửa vẫn chưa cải thiện kết quả và KH không muốn tiếp tục phẫu thuật.
 • KH có tình trạng hậu phẫu bình thường nhưng muốn thay đổi vật liệu, kiểu dáng phải đóng thêm 50% chi phí như một ca phẫu thuật mới.
 1. Hết thời gian bảo hành: KH phải đóng 50% chi phí phẫu thuật và 100% vật tư tiêu hao.
 2. Trường hợp không được bảo hành:
 • KH không trung thực trong quá trình khai báo tiền sử phẫu thuật, tiền sử bệnh lý.
 • Biến chứng do lỗi của KH: tai nạn, chấn thương, không tuân thủ chỉ định của Bác sĩ, tự ý đi chỉnh sửa nơi khác… – KH đóng toàn bộ chi phí như một ca phẫu thuật mới.
 • KH đã nhận tiền hoàn lại từ PK.
 1. Chi phí bảo hành không bao gồm: chi phí kiểm tra sức khỏe, thuốc uống, chi phí phát sinh như đi lại, ăn ở, mất thu nhập trong thời gian phẫu thuật lại và phục hồi của KH và người thân.
 2. Căn cứ hoàn tiền lại dựa trên phiếu thu hoặc chi phí lưu tại hồ sơ phẫu thuật của PK.