Album Bằng cấp và Chứng nhận của Tiến sĩ Bác sĩ NGUYỄN THÀNH NHÂN

*** 1999 – 2010 ***

Năm1999 Chứng nhận Tham dự khoá đào tạo về Phẫu thuật Khắc phục khuôn mặt và Khắc phục sinh học được tổ chức bởi Quỹ Giáo dục và Nghiên cứu của Đội The American Acedemy, tại Việt Nam.
Năm 1999 Bác sĩ Nhân được Đại học y Dược cấp bằng chứng tham gia Khóa Học Phẫu Thuật phục Hình – Tai – Mũi – Họng và Đầu – Cổ
Năm 2001 Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cấp chứng nhận tham gia Hội Thảo Áp Dụng Toxin Botulinum Trong Thẩm mỹ và Lâm Sàng.
Năm 2002 Trung Tâm Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cấp Bằng Chứng Nhận Tham gia lớp Nâng Cao “Phẫu Thuật Nội Soi Mũi Xoang”.
Năm 2004 Phái đoàn Operation Smile của Úc cấp chứng nhận Khóa học Phẫu thuật Khắc phục khuôn mặt và Phẫu thuật Phục hồi tại Đại Học Y Dược TPHCM.
Năm 2002 Trường Đại học Y Dược Tp. HCM cấp Bằng Chứng Nhận tham gia Lớp Tập Huấn Phẫu Thuật Nội Soi Mũi Xoang, Cắt Cuốn Dưới, Điều Trị Ngủ Ngày.
Năm 2003 Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cấp Bằng Chứng Nhận tham gia Khóa Học Phẫu Thuật Tạo hình – Thẩm Mỹ tai Mũi Họng – Cổ Mặt.
Năm 2004 Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng chứng nhận tham gia Khóa học Phẫu Thuật Tạo Hình & Thẩm Mỹ Tai Mũi Họng và Đầu Cổ.
Năm 2005 Đại Học Y Dược TPHCM cấp bằng chứng nhận tham dự tập huấn Phẫu Thuật Tạo hình và Thẩm Mỹ tai Mũi Họng & Đầu Cổ.
Năm 2005 Chứng nhận Tham gia Đại hội Thế giới lần thứ 2 về Phẫu thuật Thẩm mỹ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01-02 tháng 07.
Năm 2006 Chứng nhận tham gia Hội Thảo Restylane và Palomar IPL được tổ chức vào ngày 16 tháng 04 năm 2006 tại TP.HCM
Năm 2007 Chứng nhận Tham dự hội thảo về Phẫu thuật tạo hình và tái tạo da tổ chức tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM vào 10/2007
Năm 2007 Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận Bác sĩ Nguyễn thành nhân là hội viên chính thức hội phẫu thuật thẩm mỹ.
Năm 2007 Chứng nhận Tham dự Đại hội Á Châu về “Phẫu thuật Tạo hình Phẫu thuật Chân và Cổ” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2008 Chứng nhận Tham gia vào Hội thảo Advanced Stype 410, được tổ chức vào ngày 23 tháng 03 năm 2008 tại Malaysia.
Năm 2008 Chứng nhận Tham dự Đại hội lần thứ 19 được tổ chức bởi Hiệp hội Thẩm mỹ học Quốc tế (ISAPS) tại thành phố Melbourne, Úc.
Năm 2008 Chứng nhận tham gia Hội nghị Khoa Học lần 1 năm 2008 về “Tạo Hình Tuyến Vú, hút Mỡ và Sử Dụng Chất Làm Đầy Prevelle Silk”.
Năm 2008 Chứng nhận tham dự Thẩm Mỹ Khuôn mặt tại Trung Tâm Y Tế Đại Học HCM, Việt Nam vào ngày 21-21 tháng 7 năm 2008.
Năm 2007 Chứng nhận Tham gia Hội nghị Phẫu thuật tái tạo tuyến vú tổ chức từ 03 đến 07 tháng 11 năm 2007 tại TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2009 Chứng nhận tham gia Hội Nghị Thẩm Mỹ được tổ chức từ ngày 20 đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2009 tại Seoul – Hàn Quốc.
Năm 2009 Chứng chỉ hoàn thành đào tạo điều trị bằng E-Prep PRP KIT Tại Bệnh Viện Chợ Rẫy TPHCM ngày 30 tháng 10 năm 2009.
Năm 2009 Chứng nhận Tham dự buổi hội thảo về Phẫu thuật Mí mắt tại Đại học Y Dược TP.HCM diễn ra từ 13 đến 16 tháng 10 năm 2009.
Năm 2009 Chứng nhận tham gia lớp Tập Huấn “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ lần 1 năm 2009” tại trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
Giấy chứng nhận Chứng nhận tham dự Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật lần IV của Hiệp Hội Thẩm Mỹ TP Hồ Chí Minh tổ chức vào 18-19/11/2009.
Upload Image...
Năm 2010 Chứng nhận Tham gia vào Hội thảo Advanced Stype 410 Hands, đã được tổ chức vào tháng 03/2010 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Năm 2010 Chứng nhận Tham dự Hội nghị Khoa Học Kỹ Thuật Thường Niên Lần thứ V của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ TPHCM.
Năm 2010 Chứng nhận tham dự Lớp Tập Huấn Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ lần thứ 15 tại ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và BV Trưng Vương.

*** 2011 – đến nay ***

Năm 2011 Chứng nhận tham gia lớp Tập Huấn Căn Bản và Nâng Cao về Hút Mở Thẩm Mỹ của Trường đại Học Y Dược TPHCM.
Năm 2011
Năm 2011 Chứng Nhận Tham Gia Hội Thảo Thẩm Mỹ Lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 7 đế ngày 8 tháng 5 năm 2011 tại Hàn Quốc.
Năm 2011 Chứng nhận tham dự Hội nghị Khoa Học về Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Mũi Hiện Đại Trên Người Châu Á và Các PT Thẩm Mỹ Vùng Mặt.
Năm 2011 Chứng nhận Tham gia Hội Thảo Phẫu Thuật Thẩm Mỹ lần thứ 15 tổ chức vào ngày 06 tháng 10 năm 2011 tại Hàn Quốc.
Năm 2011 Chứng nhận Tham gia Hội Thảo Phẫu Thuật Thẩm Mỹ tổ chức từ ngày 03 tháng 10 đến hết ngày 05 Tháng 10 năm 2011 tại Hàn Quốc.
Năm 2012 Chứng nhận tham dự Hội nghị Khoa Học Quốc Tế Thường Niên Lần thứ IX “Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Vùng Mặt và Thẩm Mỹ Nội Khoa”.
Năm 2013 Chứng nhận tham gia và báo cáo tại Hội Nghị Khoa Học Quốc tế Thường Niên lần thứ X tổ chức vào 7-8/12/2013 tại TP.HCM.
Năm 2013 Chứng nhận tham dự Hội Nghị Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Khuôn Mặt được tổ chức từ ngày 14 đến 16/10/2013 tại Tp.HCM.
Năm 2013 Chứng nhận tham gia và hoàn thành Hội Thảo Thẩm Mỹ Quốc Tế Ultra-z (được tổ chức vào 25/01/2013).
Năm 2013 Chứng nhận tham dự Hội Nghị Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Tạo Hình và Tái Tạo Khuôn Mặt được tổ chức tại TP.HCM.
Năm 2013 Chứng nhận Tham Dự Hội Nghị Tế Bào Gốc Từ Mỡ và Những Ứng Dụng Trong Y Học tại Bệnh Viện An Sinh TPHCM.
Năm 2014 Chứng nhận tham gia Hội Nghị Sản Phụ Khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 14 cả Bệnh Viện Từ Dũ TPHCM.
Năm 2014 Chứng nhận tham gia Đại hội lần thứ 6 của Học Viện Hàn Quốc Về Phẫu Thuật Tạo Hình và Tái Tạo Khuôn Mặt tại Hàn Quốc.
Năm 2016 Chứng Nhận tham gia tham dự Hội nghị chuyên đề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Asan lần thứ 13 (ARS) ở Seoul Hàn Quốc (25-26/06/2016)
Năm 2016 Chứng nhận tham dự báo cáo tại Hội Nghị Khoa Học Nghiên Cứu Sinh tại Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 Thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2016 Chứng nhận tham gia Đại hội phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam lần thứ 6, tại Hà Nội, ngày 31 tháng 9 – ngày 01 tháng 10 năm 2016
Năm 2016 Chứng nhận Tham gia Hội nghị Thẩm mỹ và Y học Thế giới lần thứ nhất tại Asean 2016 (AMAS 2016) tại Bangkok (18-19/11/2016)

Chứng Chỉ Hành Nghề Nhân Viên Phòng Khám